SKRIVEKURS | R a s m a H a i d r i | Rasma Haidri

2019

           Alle kan skrive - 3 timer

2. mars


           Skriv ditt liv I - 9 timer

dato kommer

           Sjelens skrivekammer - helgekurs fredag-søndag2018

           Tross det blanke arket - 5 timer

18. april


2017

           Fagkurs for lærere - 2 timer

17. november