Halv seks | R a s m a H a i d r i | Rasma Haidri

Halv seks


Halv seks

Munnharpetoner under rådhustårnet, her er ingen gatemusikanter, så jeg kikker opp og ser 

rådhusklokkens rustne langviser bevege seg innmari sakte fra kl. 18.29.30 til kl. 18.30.00

i en trettisekundlang jazzaktig lyd, og når den er ferdig, hører jeg stemmen fra en gammel

mann, som også står og kikker opp, Ja, ja, nå vet vi det. Sånn høres det ut når tiden går.