Diktutstilling i Oslo 2018 | R a s m a H a i d r i | Rasma Haidri

Diktutstilling i Oslo 2018

27 dikt, 1 samling nummererte løsark kunstbok

IMG 5975
IMG 5976

november 2018: jeg kom sammen med 8 andre poeter for en lyrikkutstilling basert på skriveprosjektet 30 dager 30 dikt 

utstillingen åpnet helgen 24.-25. november i Platous gate 1, Grønland

Prosjektets forløp

april 2018: vi samlet i en facebook gruppe for å skrive ett dikt per dag i 30 dager, som del av den internasjonale Poetry Month 

august 2018: hver av oss sendte 30 dikt inn til prosjektlederen Fredrik Hossmann 

september - oktober 2018: vi  jobbet med våre egne og hverandre sine dikt for å komme frem til tre dikt hver som skulle utgjør boka og utstillingen, en person måtte trekke seg så endelig prosjektet ble "27 dikt 1 samling”